کارمندان

تعداد بازدید:۳۴۴۱
 

 

خانم اکرم شاهواروقی

مسئول دفتر دانشکده مهندسی عمران

شماره تماس: 08636241258

ایمیل:  geomatictaut@yahoo.com

 

 

 

 

 

خانم مهندس گنجعلی

کارشناس  آزمایشگاه های گروه نقشه برداری

 

 

 

 

آقای حسینی فر

مسئول کارگاه نقشه برداری

شماره تماس: 08636241333