کارشناسی

تعداد بازدید:۴۴۸

این دانشکده در مقطع کارشناسی عمران گرایش نقشه برداری از سال 1384 پذیرش دانشجو داشته است. در حال حاضر 165 نفر در این مقطع دانشجو و 950 نفر دانش آموخته هستند.