اطلاعیه نیمسال دوم (۱۴۰۰-۱۳۹۹)

۳۰ دی ۱۳۹۹ | ۱۶:۱۰ کد : ۵۷۶۹ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۷۷

 

به اطلاعیه های آموزشی نیمسال دوم (۱۴۰۰-۱۳۹۹)  در زیر توجه نمائید.

 

/file/download/news/1611059925-99-400.doc

/file/download/news/1611059951-400-99.doc

/file/download/news/1611059970-400-99.doc


( ۱ )

نظر شما :