|
|
|
جمعه ۱۱ فروردين ۱۳۹۶   
نام بهزاد به نبیان مرتبه علمی مربی بورسیه-ماموربه تحصیل
گروه آموزشی ژئودزی و مهندسی نقشه برداری پست الکترونیک behnabian@tafreshu.ac.ir
سمت - تلفن 086-36241-294
زمنیه های تحقیقاتی روشهای آماری در ژئودزی، ژئودزی فیزیک، تحلیل تغییر شکل پوسته
آدرس صفحه شخصی http://behnabian.tafreshu.ac.ir
نام مرضیه جعفری مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی ژئودزی و مهندسی نقشه برداری پست الکترونیک jafari@tafreshu.ac.ir
سمت - تلفن 086-36241-576
زمنیه های تحقیقاتی ژئودزی ماهواره ای، ژئودزی مهندسی، ژئودینامیک، مدلسازی
آدرس صفحه شخصی http://jafari.tafreshu.ac.ir
نام سیدیوسف سجادی مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی ژئودزی و مهندسی نقشه برداری پست الکترونیک sajjadi@tafreshu.ac.ir
سمت - تلفن 086-36241-290
زمنیه های تحقیقاتی فتوگرامتری رقومی با برد کوتاه
آدرس صفحه شخصی http://sajadi.tafreshu.ac.ir
نام روح اله کریمی مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی ژئودزی و مهندسی نقشه برداری پست الکترونیک karimi@tafreshu.ac.ir
سمت مدیر گروه ژئودزی و مهندسی نقشه برداری تلفن 086-36241-238
زمنیه های تحقیقاتی ژئودزی فیزیکی، ژئودزی دریایی، ژئودزی سیاره ای، ژئودزی هندسی، مدل سازی و بهینه سازی
آدرس صفحه شخصی http://karimi.tafreshu.ac.ir
نام سیدعبدالله کیانژاد تجنکی مرتبه علمی مربی بورسیه-ماموربه تحصیل
گروه آموزشی ژئودزی و مهندسی نقشه برداری پست الکترونیک kianejad@tafreshu.ac.ir
سمت - تلفن 086-36241-229
زمنیه های تحقیقاتی شناسایی و استخراج راه و ساختمان از تصاویر هوایی ماهواره و لایدار، تلفیق داده های سنجش ازدوری و لایدار کاداستر
آدرس صفحه شخصی http://kianejad.tafreshu.ac.ir
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه تفرش می باشد.